Stilling: ovs0

Hvordan bygge en Tenon Cutter

 

Hvordan bygge en Tenon Cutter

1.

Plasser 3/4-by-12-by-12-tommers hardwood kryssfiner panel på en arbeidsflate. Juster 1-til-3-for-12-tommers furubrett på høyre side av panelet, slik at kantene er flush. Dette er brettet som hold-down klemmen skal monteres på og er forsiden av tenon cutter. Skru brettet på plass med en skruepistol og 2-tommers treskruer. Skru to skruer på toppen, midten og bunnen av brettet. Plasser skruene jevnt fra hverandre.

2.

Plasser 2-by-6-by-12-tommers bord på en arbeidsflate. Plasser 2-by-12-tommers kanten av 2-by-4-by-12-tommers bordet på toppen av 6-til-12-tommers overflate av 2-by-6-by-12-tommers brettet . Juster 2-ved-4-ved-12-platen langs en kant for å lage en L-form. Skru platene sammen med en skruepistol og 2-tommers treskruer. Plasser skruene jevnt hver tre inches fra hverandre. Dette er over-the-fence assembly.

3.

Plasser 3/4-by-12-by-12-tommers hardwood kryssfiner panel montering oppreist. Plasser overheisningsaggregatet mot kanten slik at den er vinkelrett på panelet og danner en kanal som passer over bordsaggen gjerdet. Fest festet til panelet ved å skru 2 tommers treskruer fra forsiden av panelet inn i enheten.

4.

Mål 4 tommer fra bunnen på forsiden av panelet ved hjelp av et målebånd. Marker målingen med en blyant.

5.

Sett holdklemmen i midten av 1-for-3-for-12-tommers furubrett på blyanten merke. Holdet = ned skal vende innover mot midten av panelet. Fest festeklemmen til furuplaten med de medfølgende skruene og en skruepistol. Legg hele forsamlingen på bordssagen. Skyv delen over gjerdet over bordsagheftet. Du kan nå justere gjerdet i forhold til sagbladet for å imøtekomme størrelsen på tenonen du ønsker å kutte. Når gjerdet er på rett sted, låse det. Legg tenonbeholdningen mot 1-by-3-by-12-tommers furubrett og lås fast klemmen på tennestammen. Du kan nå kutte tennestammen og fjerne den ved å slippe fast klemmen.

Tips og advarsler

  • Lag en større tenneskjærer til bordsagen slik at du kan kutte større tenner.
  • Bruk øyevern når du arbeider med tre.
  • Mortise og tenon snekker er en vanlig metode for snekkerarbeid i fin trebearbeiding. Låsen er et spor laget i en del. Tenonet har en delkutte vekk fra det slik at delen vil glide inn i tømmeret. Teknikken gir en sterk og attraktiv felles. Mange føler at du trenger dyrt utstyr for å produsere en fin mortise og tenon joint. En tenon kan gjøres med en tenon cutter jig som du kan bruke i kombinasjon med bordsag og bordsag gjerdet.

    ----------------------------------
    Forholde Artikkelen:
    ----------------------------------