Stilling: ovs0 > Line Paulsen >

Forskjellen mellom URI og URL

En av terminologier som fanget på ganske rask er forkortelsen URL. URL står for uniform Resource Locator, og det er ment å brukes kun for identifikatorer som peker ut et sted. I allmennheten, er enhver hyperlink kalles en URL, selv om det ikke nødvendigvis er en URL. den URI eller uniform Resource identifikator ble opprettet som navn på noe som peker til en ressurs. Dette ble så videre inndelt i to generelle kategorier, URL og URN ( Uniform Resource Name ), med hver og en håndtering av en gruppe av navnekonvensjoner. Urnen var ment å beskrive en gruppe URIer som bare inneholder navnet ressursen og ikke nødvendigvis der det ligger og hvordan du får det. URL som beskrevet ovenfor gir et sted og protokollen som skulle brukes til å få tilgang til lagrede data.
å summere det opp, URL og URN er både en del av den større og mer generell URI. Så det ville være trygt å ringe en hyperkobling som en URI uansett hva den peker til, hva heter, og hva protokollen brukes for å få tilgang til dataene. Nettadressen er bare en undergruppe som finnes av URI. det var bare ment å peke på plasseringen av ressursen med en angivelse av protokollen trengte. det var ingen behov for å skille de to siden det meste av tiden bruker begrepet nettadressen var riktig. Og på grunn av den stadig økende populariteten av begrepet URL i allmennheten, har de to blitt nesten utskiftbare tross for unøyaktigheter. Det er også verdt å merke seg om at teknisk skriving har begynt skiftet til å bruke begrepet URI i favør av begrepet URL.
Les mer tekniske jargons.
<-Session data->

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------