Stilling: ovs0 > Mona Nilsen >

Forskjellen mellom ozonlaget og drivhuseffekten

Tilstanden til ozonhullet i atmosfæren og global oppvarming forårsaket av drivhuseffekten er muligens de mest omstridte og viktige saker som konfronterer menneskeheten. den ozongass i atmosfæren beskytter menneskeheten fra skadelig stråling, mens de klimagassene som karbondioksid felle varme i atmosfæren og dermed heve temperaturen på verdensbasis med skadelige konsekvenser for resten av verden. <- adsensestart->
Ozon er tilstede i jordas stratosfæren og kommer til å være med ultrafiolett lys kolliderer med oksygen molekyler som inneholder to oksygenatomer ( O2 ), og dele dem opp i enkelte oksygenatomer There. etter atomært oksygen så kombinerer med ubrutte O2 til å lage ozon, O3 Dette kritisk viktig gass i atmosfæren er det som skjold oss fra den skadelige UV eller ultrafiolette stråler fra sola, særlig UV -C som er den mest skadelig for menneskers helse. Drivhuseffekten gjelder til oppvarming av planeten på grunn av solvarme som blir fanget av atmosfæren vår, på grunn av tilstedeværelsen av drivhuseffekten fører til stoffer som gass, støv og skyer.
Nedbryting av ozonlaget har egentlig å gjøre med to separate, men sammenhengende sannheter : en jevn falle med så mye som 4 % per tiår i den totale mengden av ozon i jordas stratosfæren ( ozonlaget ) og en mye større nedgang ozon rundt jorda arktiske og antarktiske strøk over den samme perioden. Dette omtales som ozonhullet.
Drivhuseffekten fører til oppvarming av overflaten på en planetarisk kroppen ved tilstedeværelsen av en atmosfære som består av gasser som absorberer og avgir stråling. Dette innebærer at klimagassene felle varme innen overflate- troposfæren system. jorden får sin energi fra sola som synlig lys. Omtrent 50 % av solens energi får å nå jorden og absorberes av overflaten. jorden i sin tur utstråler energi i det infrarøde området. Drivhusgasser absorberer denne infrarøde strålingen og formidle dette absorberes varme til andre atmosfæriske gasser ved hjelp av molekylære kollisjoner.
Dermed kan vi se at selv om den ofte brukt om hverandre ozonlaget uttynning og drivhuseffekten er to helt forskjellige fenomener som kan både føre til skadelige effekter på overflaten av planeten jorden
Oppsummering :
1. ozongass i atmosfæren beskytter menneskeheten fra skadelig stråling, og dens uttømming er derfor uønsket, mens klimagassene som karbondioksid felle varme i atmosfæren og dermed heve temperaturen på verdensbasis med skadelige konsekvenser for resten av verden.
to. Ozon er til stede i jordens stratosfæren. drivhuseffekten gjelder til oppvarming av planeten på grunn av solvarme som blir fanget av atmosfæren, på grunn av tilstedeværelsen av drivhuseffekten forårsaker stoffer som gass, støv og skyer.
tre. så mye som 4% per tiår i den totale mengden av ozon i Jordas stratosfæren og mye større nedgang ozon rundt jorda arktiske og antarktiske strøk har oppstått i den siste tiden. Drivhusgasser absorberer denne infrarøde strålingen og formidle dette absorberes varme til andre atmosfæriske gasser ved hjelp av molekylære kollisjoner.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------