Stilling: ovs0 > Mona Nilsen >

Forskjellen mellom elektronegativitet og elektron affinitet

Overføringen av ett elektron fra ett atom til et annet er en svært vanlig foreteelse at vi ikke merker. For å oppnå en overføring, bør elektron affinitet være oppfylt. Electron affinitet er et mål på hvor mye energi som frigjøres når et elektron er oppnådd av en viss atom omvendt, er det også den mengden energi som kreves for å koble elektron fra andre atom.
Noen ganger elektron trenger ikke å bli løsrevet fra ett molekyl for å danne en obligasjon med en annen. I disse tilfellene elektronet deles og kovalente bindinger dannes. Elektronegativitet er kvantifisering av en molekyler evne til å tiltrekke en elektron og danne en kovalent binding. Derfor jo høyere elektronegativitet verdien av et bestemt molekyl, jo sterkere det trekker elektroner mot det. Electron tilhørighet er en virkelig målbar verdi som kan måles ved spesifikke vitenskapelige midler etter en elektron har festet seg til atomet. Elektronegativitet derimot ikke kan måles ved hjelp av vitenskapelige midler. Det er et tall hentet fra beregninger som involverer en atom egenskaper i molekylet. Det bør da forstås som elektronegativitet verdiene kan variere avhengig av molekylet som den er bundet til. Det finnes også en rekke måter å beregne den elektronegativitet verdien av en viss atom grunn av det faktum at det ikke kan verifiseres. Noen forskere mener at de har kommet opp med en formel som best beskriver elektronegativitet, og dermed antall ulike likninger.
elektronegativitet er egentlig ikke så forskjellig fra elektron affinitet. Det er bare at elektron affinitet er en fast verdi av en individuell atom, mens Elektronegativitet er mye oftere assosiert med molekyler i stedet for hvert atom og verdiene kan variere i noen grad, selv om en enkelt verdi er ofte brukt for de fleste beregninger i uorganisk kjemi.
Oppsummering :
en Elektronegativitet er en numerisk verdi assosiert med en atomer evnen til å danne en kovalent bånd
to elektron affinitet er mengden av energi som. frigjøres når et elektron festes til atomet
tre. Elektron affinitet er en fast og målbar verdi
4. Elektronegativitet kan ikke måles og må beregnes fra andre atomære egenskaper ved noen få ulike ligninger avhengig av hvilken forsker du avbestiller
fem. elektronegativitet verdiene varierer med ulike kjemiske miljøer
6 Electron Affinity er en verdi assosiert med individuelle atomer mens Electron Negativitet er utledet verdien av et molekyl
.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------