Stilling: ovs0 > Øyvind Boreg >

Forskjellen mellom grader og radianer

Geometri omfatter studiet av former, størrelser, posisjoner og egenskaper plass. Det er også opptatt av lengder, arealer, volumer og andre målinger av plass, linjer, punkter, og fly. Det studerer dimensjoner og symmetri i mønstre som de som finnes i faste stoffer, polygoner, og sirkelen. En sirkel har en radius, diameter, og en omkrets. den inneholder også vinkler.
Angles er geometriske figurer som er dannet av to stråler koblet på et felles punkt eller toppunkt. Når to linjer møtes hverandre ved et visst punkt, blir en vinkel dannet, og dets måling varierer med rotasjon av linjer eller stråler om toppunktet. Ved måling av vinkler, er det flere enheter som brukes, men den vanligste er grader og radianer. de er også de enhetene som brukes i måling sirkler og kuler for å fastslå areal, volum, omkrets, og omkrets.
grader er enheter av målinger som brukes for å bestemme størrelsen av en vinkel og uttrykke sin retning. Når en vinkel går hele veien rundt i en sirkel, er det tilsvarer 360 grader. De 360 grader i en sirkel er grunnlaget for beregning av vinkel målinger. Ved måling av vinkel av en del av en sirkel, starter det i sentrum og strekker seg til omkretsen sin. vinklene i en trekant, derimot, er lik 180 grader. grad beregninger ofte involvere et større antall, og de kan være litt komplisert. Grader blir undervist tidlig på skolen når elevene blir undervist enkel matematikk, vanligvis i grunnskole deretter fortsetter i videregående skole og høyskole.
Den andre vanlige enhet måle vinkler, den Radian, derimot, blir undervist i den senere del av videregående skole og deretter på college. Det brukes i høyere eller avansert matematikk som trigonometri og kalkulus. Beregninger radianer innebære mindre tall, og de er en enklere og enklere måte å beregne vinkler radius av en sirkel er halvparten av avstanden over midten som gjør en vinkel lik en radian. En radian er lik 180 grader, fordi en hel sirkel er 360 grader og er lik to pi radianer.
En radian er ikke så mye brukt i måling av sirkler og vinkler som en grad fordi det innebærer kunnskap om høyere matematikk og omfatter tangenter, sinus, og cosinus som det blir undervist i skolen.
Oppsummering :
en A grad er en måleenhet som brukes til å måle sirkler, kuler, og vinkler mens en radian er også en måleenhet som brukes til å måle vinkler 2. Grader blir undervist tidlig i skolen begynnelsen på barneskolen da videregående skole og opp til college mens radianer blir undervist senere vanligvis i senior high school og college.
tre. Av de to er grader brukes oftere som de bruker enkel matematikk mens radianer bruke høyere eller avansert matematikk.
4. En sirkel har 360 grader, som er sin fulle område mens radian er bare halvparten av det som er 180 grader eller en pi radian
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------