Stilling: ovs0 > Øyvind Boreg >

Forskjellen mellom Eulersk og Lagrangesk

Eulersk og Lagrangesk er to adjektiver som refererer til to matematikere, spesielt for å Leonhard Euler og Joseph Louis Lagrange. Både matematikere bidro mange store gjerninger ikke bare i matematikk, men også i andre fagfelt (som er også matematisk sammenheng ) som fysikk, astronomi og andre disipliner.
Siden begge mennene regnes pionerene i de samme feltene, og bidro sterkt til disse fagområdene, begreper, teknikker og andre disiplinerte-relaterte elementer, disse vilkårene ble oppkalt etter dem i anerkjennelse av deres bidrag. Noen av bidragene ble vurdert som en revolusjonær eller ny idé på tidspunktet for deres oppfatning eller introduksjon. En annen bruk av disse adjektivene er å ha en enkel referanse og differensiering for et synspunkt når det brukes i en diskusjon eller som en sammenlignende nivå.
Eulersk, som navnet tilsier, er tilskrevet Leonhard Euler. Euler er en sveitsisk matematiker som regnes som den mest produktive i matematikkens historie i form av sitt bidrag til studie og disipliner. De fleste av hans bidrag anses revolusjonær og skapte en innvirkning på matematikk som en studie og disiplin Blant hans bidrag er: Funksjon notasjon primtall teorem, og lov av bioquadratic gjensidighet i tallteori ( arbeider med forholdet mellom tall, sine klassifikasjoner og grupperinger ), topologi ( kvalifisering og klassifisering av objekter i en geometrisk forstand ), og ulike studier utenfor matematikk. Andre studier inkluderer hans bidrag i praktisk ingeniørarbeid ( Euler-Bernoullis stråle ligning ), og i astronomi ( beregninger av planeter ' bevegelse). I fysikk artikulert han Newtonsk dynamikk og har studert elastisitet, akustikk, bølge teori om lys, og hydrometrics av skip.
På den annen side, er Joseph Louis Lagrange en moderne matematiker av Euler. I samme gjelder Eulersk, er Lagrangesk enhver konsept som er attributted til Joseph Louis Lagrange på mange felt. selv Lagrange er en stor matematiker i sin egen rett, er hans bidrag ofte speiles av Eulers arbeid og bidrag siden den tidligere introduserte mange av de matematiske begreper i samme tidsperiode. Lagrange har også bidrag fra sin egen til matematikk blant andre studier. Han introduserte den første teorien for funksjoner av en reell variabel og kom med bidrag i studiet av dynamikken, fluidmekanikk, sannsynlighet, og grunnlaget for kalkulus. som Euler, Lagrange arbeidet også på tallteori, og hans innspill resulterte i å bevise at ethvert positivt heltall er summen av fire kvadrater, og senere han viste Wilsons teorem.
Begge matematikere ble kjent med hverandre som de begge delte en stilling som direktør for matematikk ved den prøyssiske vitenskapsakademiet i Berlin og korresponderte med hverandre å diskutere matematiske begreper. Både menn aksje i oppfatningen av Euler-Lagrange ligningen, en ligning som brukes i kalkulus, spesielt i Variasjonsregning for bevegelser av væsker.
I studiet av matematikk, konsepter utviklet av både Euler og Lagrange er ofte studert og sammenlignet med hverandre. Siden begge matematikere har ulike oppfatninger om de samme begrepene, er deres observasjoner og meninger ofte satt opp mot hverandre på som er mer effektive i forhold til søknaden. i studium, er det også forskjeller på hvor forskjellig tilnærming eller teorien om Euler er fra Lagrange. Disse forskjellene vil ofte føre til diskusjoner eller til og med debatter ikke bare i teorien, men i praktisk bruk samt
Sammendrag :
En Eulersk og Lagrangesk er adjektiver som angår Leonhard Euler og Joseph Louis Lagrange. Både Euler og to. Lagrange noteres matematikere som ga mange bidrag til innen matematikk og andre relaterte felt av studien.
tre. Både Eulersk og Lagrangesk teori utføre en beskrivende funksjon innen matematikk. Begge er svært nyttig i diskusjoner eller debatter om begreper og synspunkter særlig når man sammenligner ett konsept fra en annen del av deres beskrivende funksjon som også fungerer som en umiddelbar referanse til en spesifikk matematiker eller konsept blir hentydet til.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------